Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hîrbovăț – Mănăstirea Hârbovăţ este una dintre mănăstirile importante de pe teritoriul ţării noastre. Ea a fost întemeiată în secolul al XVII-lea de câţiva călugări, fugiţi din Rusia din cauza persecuţiilor uniaţilor. Denumirea de Gârbâvăţ, este dată acestei mănăstiri deoarece primul ei stareţ, ieroshimonahul Ioanichie, era gărbov şi mănăstirea s-a numit: ,,a gârbovului”, iar mai târziu ,,Gârbovăţului”. Această mănăstire este renumită nu numai prin valoarea ei istorică, ci şi prin cinstirea icoanei făcătore de minuni a Maicii Domnului ce se afla la această mănăstire.Una din icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului cinstite în ţara noastră este Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ. Creştinii din întreaga ţară vin şi se închină ei înălţând rugăciuni cerând iertare de păcate şi mila sa. Această icoană este foarte importantă, nu numai prin valoarea ei spirituală ci şi prin istoria ei. Sfânta icoană a Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Hârbovăţului, în jurul secolului al XVIII-lea, când stareţ al acestei mănăstiri era egumenul Pahomie. Acest egumen datorită vieţuirii sale avea mulţi fii duhovniceşti, unul dintre ei era şi colonelul Nicolae Alexei Albaduev, un nobil din Moscova. În anul 1790 acest colonel a venit în postul Crăciunului la duhovnicul său să se măsturisească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine, colonelul Nicolae Alexei, a procurat un cal neânvăţat de la stareşul mănăstirii pentru ai uşura drumul spre casă. Dorind să plece spre casă pe data de 14 Decembrie, a încălecat pe acest cal tânăr şi neînvăţat, iar calul trântind-ul jos colonelul a murit. Pe data de 17 Decembrie trupul decedatului a fost înmormântat în incinta bisericii vechi lângă icoana Sf. Nicolae.

În urma acestei întâmplări, la mănăstirea Gârbovăţ a venit mama sa, iar după unii soţia sa aducând cel mai scump dar al familiei sale, o icoană a Maici Domnului. Aceasta era o sfinţenie a familiei Albaduev ce era păstrată din neam în neam.Această Sfântă icoană era pictată pe pânză şi lipită pe un lemn de tei. Tradiţia ne zice că mănăstirea Gârbovăţului, până în anul 1812, a fost dărâmată şi arsă de trei ori, iar această sfântă icoană totdeauna a fostă găsită după aceste incendii nevătămată în cenuşă, cu faţa în jos. Acest adevăr ne este descoperit şi de această sfântă icoană. Vopseaua de pe sfânta icoană e scoaptă de foc şi sa înegrit, iar faţa şi mâinile Fecioarei şi ale Pruncului Iisus, pe care Maica Domnului îl ţine pe mâna stângă, sunt cu totul curate şi s-au păstrat foarte bine. Lucrarea focului şi puterea lui Dumnezeu, care a scăpat sfânta icoană de trei incendii, lămurit se vede pe mâna stângă a Dumnezeescului Prunc, în care El ţine o hârtie: mânuţa Mântuitorului este neatinsă de para focului, pe când hârtia din mână, până la atât s-a scopt , că-i greu a osebit hârtie, sau a alt ceva, ţine Domnul în mână. Chiar şi pânza, pe care este zugrăvită această sfântă icoană în multe locuri a fost arsă. Felul cum a fost scăpată această sfântă icoană de cele trei incendii provocate din diferite cauze ne descoperă taina minuni sale. Prin puterea ei sfinţitoare această icoană a Maica Domnului a devenit cinstită în întreaga ţară. Tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, bolnavi şi sănătoşi alergau la această sfântă icoană aducând-ui jertfă de rugăciune şi mulţămire.În urma unor minuni săvârşite, mulţi slujitori şi creştini din Chişinău veneau să se închine acestei sfintei icoane, iar din anul 1859, a fost rânduit ca aceasta să fie adusă la Catedrala din Chişinău, în sărbătoarea Acoperemântului Maicii Domnului, unde stă în timpul iernii în biserica Mitropoliei, iar după sărbătoarea Învierii Domnului era readusă la mănăstirea Gârbovăţ.Chipul acestei sfintei icoane este reprezentată printr-o imagine ce te îndeamnă spre rugăciune, milă şi jertfă. Ea ne redescoperă trăirile şi sentimentele sufleteşti, readucându-ne spre o conştientizare a vieţii şi trăirii noastre sufleteşti.Una dintre copiile acestei sfinte icoane se află astăzi în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevski„ din orașul Ungheni, la care creştinii ce păşesc pe pragurile acestei Catedrale se închină. În fiecare zi de miercuri, în faţa acestei sfintei icoane se săvârşeşte acatistul de către preoţii slujitori ai catedralei şi cei veniţi din împrejurimi.

Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului
Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului – Mănăstirea Hârbovăţ

Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului – Mănăstirea Hârbovăţ

Aceasta este Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului care vindecă boli grave, dureri cumplite, în tot corpul şi junghiuri, straşnice boli de dinţi, de inimă, de cap!
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană – Istoricul Icoanei Făcătoare de Minuni – Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului (65×98 cm) a fost adusa în Basarabia de colonelul Nicolae Albaduev la sf. sec. XVIII. După moartea acestuia în războiul ruso-turc, mama lui a donat icoana Sfintei Mănăstiri Hârbovăţ.Aflându-se aici, icoana a supravieţuit trei incendii, de fiecare dată fiind găsita în cenuşă, neatinsă de flăcări. În 1816 Ştefan Lupu o îmbracă într-un veşmânt de argint împodobit cu pietre scumpe.Treptat vestea despre darul făcător de minuni al icoanei s-a răspândit în tot ţinutul. Oamenii veneau la Icoana Maicii Domnului ca la o ultimă speranţă, ca la ultima şansă de izbăvire de boli, nevoi etc. Credincioşii din Chişinau au rugat ca Icoana Maicii Domnului să fie adusă pentru o perioada a anului în oraş. Cererea lor a fost semnată la 17 ianuarie 1859. Astfel accesul la Icoana Făcătoare de Minuni s-a lărgit. În anii interbelici icoana era purtată pe trasee stabilite din timp, ce intersectau aproape tot teritoriul ţinutului. Cortegiul însoţitor uneori lua o amploare de nedescris.Deplasarile Icoanei Maicii Domnului se transformau în adevarate sărbători ale spiritului ortodox. În ultimii ani Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului se află în incinta Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului”, cu excepţia Postului Mare, când se întoarce la Mănăstirea Hârbovăţ. La Chişinau, în fiecare vineri, la ora 7.00, în faţa icoanei se săvârşeşte Acatistul Acoperamântului Maicii Domnului, oficiat de IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinaului şi al Întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi din municipiul Chişinău.Sînt minunate rugăciunile fierbinţi cu lacrimi făcute de credincioşi, inclusiv de cei din generaţia tânară, în faţa Sfintei Icoane.

Minunate vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană – Din momentul aducerii Sfintei Icoane la Mănăstirea Hârbovăţ mulţi dintre credincioşii care au năzuit cu rugăciune fierbinte s-au învrednicit, prin mijlocirea Împărătesei Cerurilor, de vindecarea diferitelor boli şi uşurarea în nevoile lor. De atunci semnele minunilor şi ale vindecărilor se înmulţesc spre slava Preacuratei şi Milostivei Aparatoare a neamului creştinesc.Din scrisoarea generalului de infanterie Ioan N. Inzov, adresată stareţului Mănăstirii Hârbovăţ, arhimandritului Ioanichie aflăm că P. Diordiev, care suferea de alienare mintală, fiind trimis la mănăstire, după rugăciunile făcute înaintea Sfintei Icoane, a fost miluit prin Împărăteasa Cerurilor cu vindecare desăvârşită.Ioan M. Grecin-Liudvigski, fiu de comerciant din comuna Putintei, şi soţia sa Maria, în declaraţia lor din 23 septembrie 1861, prezentată stareţului Mănăstirii Hârbovăţ, arhimandritului Ieronim, mărturisesc că Maria a suferit de o straşnică boală de dinţi, care îi provoca dureri cumplite în tot corpul şi junghiuri, ea nemaiputând să meargă şi pirzându-şi orice nădejde. Boala a durat din decembrie 1860 până în aprilie 1861, când Maria a fost adusă în faţa Icoanei Făcătoare de Minuni (între satele Daşcova şi Bravicea, icoana fiind în trecere de la Chişinau la Hârbovăţ), unde a vărsat lacrimi şi s-a rugat Împărătesei Cereşti să o miluiască. A doua zi s-a mărturisit şi s-a împărtaşit cu Sfintele Taine, simţindu-se apoi cu desăvârşire sănătoasă.Preotul T. Laşcu povesteşte un caz nu mai puţin uimitor. Este vorba de epitropul bisericii din Gordineşti Alexandru Dementi, care în anul 1863 a fost paralizat năprasnic în partea stângă a capului, dimpreună cu ochiul stâng, limba şi mâna. Văzând că toate încercările de ajutor ale rudelor sunt zădarnice, el a năzuit la ajutorul Maicii Domnului, a cerut să se slujească Acatist şi Tedeum înaintea Sfintei Icoane de la Hârbovăţ. Apoi şi el însuşi s-a pus pe rugăciuni fierbinţi către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Şi iată că s-a învrednicit de vindecarea bolii sale, făcându-se iarăşi sănătos.

Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului – Mănăstirea Hârbovăţ

Olga Podguski din Căinarii Vechi, în scrisoarea sa din 12 august 1902 notează: „Sora mea, o învăţătoare sărmană, avea o copilă, ce zăcea în pat, slăbănoaga, vreme de doi ani, neptându-se nici ridica. Respiraţia îi era foarte anevoiasă din pricina slăbiciunii pieptului, iar în spate îi crescuse o cocoaţă. Iată însă, că, înainte de a pleca eu la Hârbovăţ, am fost pe la sora mea şi, privind cu mare jale copila, am zis surorii mele: „Ştii tu ce gând mi-a venit? Am sa încredinţez această copilă Maicii Domnului şi am să dau rugăciuni înaintea Icoanei Făcătoare de Minuni din Hârbovăţ”.Deci, rugându-mă eu, nevrednica, cu multe lacrimi, Maicii Milostive timp de două zile, am cerut de au slujit preoţii şi Tedeum, dând o prescură şi o Liturghie. După ce m-am întors acasă, am dat prescura surorii mele, împreună cu o camaşă nouă, ce o luasem şi o pusesem înaintea icoanei Maicii Domnului în timpul când m-am rugat.Cu această cămaşă sora mea a îmbrăcat copila şi i-a dat o bucăţică de prescură să mănânce.
Şi iată că, după acestea, în scurt timp, fetiţa a început a se ridica şi a umbla, iar cocoaşa s-a ascuns, ca şi cum n-ar fi fost niciodată.”Ludmila Şaptefraţi, medic de familie din Negureni, Teleneşti, a istorisit cum, în 1994, fetiţa ei de doi ani – Iuliana – s-a vindecat într-un chip minunat de arsuri în urma rugăciunilor fierbinţi ale întregii familii la Icoana Maicii Domnului. Copilul a avut arsuri de gradul III şi IV la ambele mâini şi se afla într-o stare gravă după prima operaţie. A doua intervenţie a medicilor, spre mirarea lor, a avut un efect miraculos şi a înlăturat urmările arsurilor.Parascovia Ureche din satul Scorteni, Orhei, în mărturisirea sa, povesteste despre întamplarea minunată pe care a trăit-o în anul 1997. Atunci, în preajma sărbătorii Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, fiind bolnavă de picioare şi având insuportabile dureri de cap, a ieşit să întâmpine Icoana Făcătoare de Minuni şi a trecut pe sub această sfinţenie. Brusc ei, care abia îşi simţea picioarele, i-a venit ideea să petreacă icoana până la marginea satului (10 km). Drumul a fost uşor şi după aceea durerile din picioare au părăsit-o. Rugăciunile către Maica Domnului, care, din acea zi, au însoţit-o în permanenţă, i-au luat şi suferinţa durerilor de cap.

Olga Croitoru din Ordasei, Teleneşti a suferit de un viciu cardiac pronunţat (a fost şi operată) până în decembrie, 2002, când în satul ei a sosit Icoana Făcătoare de Minuni. Trecând pe sub icoană, cu credinţa şi rugăciuni înalţate la Maica Domnului, a simţit o fierbinţeala puternică în tot corpul şi, după aceea, inima ei a uitat de aritmii şi nu o mai deranjează.Tot în decembrie, 2002, în timpul aflării Icoanei Maicii Domnului la Ordăsei, călugării-însoţitori, împreună cu parohul bisericii din sat, părintele Vitalie Şaptefraţi, au făcut, la invitaţia directiei şcolii, un Tedeum în incinta acestei instituţii, care nicidecum nu putea ieşi din reparaţie. După un timp scurt, conform cuvintelor directoarei, s-au găsit toate cele necesare şi şcoala, bucurându-i pe toţi cu noua sa înfătişare, şi-a reluat ritmul normal de lucru.Părintele Boris Boldescu din Verejeni, Teleneşti a fost martorul unui caz minunat, întâmplat în parohia sa. Într-o vara călduroasă şi secetoasă, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ, trecând prin Verejeni, la solicitările sătenilor, poposea în casele lor. În pragul unei case, părintele Boris, împreună cu însoţitorii icoanei şi cu familia-gazdă, au văzut aievea cum din ochii Prea Sfintei Născatoare de Dumnezeu s-au prelins lacrimi. De ce plângea Maica Domnului? Din cauza secetei, lipsei ploii pe ogoare? Sau din cauza secetei noastre sufleteşti, lipsei credinţei în sufletele noastre?Şirul minunilor, cu siguranţă, este mult mai mare. Atât doar, că noi, asemeni celor nouă leproşi din pilda evanghelică, uităm să mulţumim pentru vindecări şi minuni sau o facem numai oral, prin telefon, lipsind urmaşii de mărturiile scrise.Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ a fost şi rămâne a fi o adevărată ocrotitoare a credincioşilor din Moldova.

Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului
Mănăstirea Hârbovăţ – Vindecări săvârşite prin Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț

Una din icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului cinstite în ţara noastră este Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ. – Creştinii din întreaga ţară vin şi se închină ei înălţând rugăciuni cerând iertare de păcate şi mila sa. Această icoană este foarte importantă, nu numai prin valoarea ei spirituală ci şi prin istoria ei. Sfânta icoană a Maicii Domnului a fost adusă la mănăstirea Hârbovăţului, în jurul secolului al XVIII-lea, când stareţ al acestei mănăstiri era egumenul Pahomie.Acest egumen datorită vieţuirii sale avea mulţi fii duhovniceşti, unul dintre ei era şi colonelul Nicolae Alexei Albaduev, un nobil din Moscova. În anul 1790 acest colonel a venit în postul Crăciunului la duhovnicul său să se măsturisească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine, colonelul Nicolae Alexei, a procurat un cal neânvăţat de la stareşul mănăstirii pentru ai uşura drumul spre casă.Dorind să plece spre casă pe data de 14 Decembrie, a încălecat pe acest cal tânăr şi neînvăţat, iar calul trântind-ul jos colonelul a murit. Pe data de 17 Decembrie trupul decedatului a fost înmormântat în incinta bisericii vechi lângă icoana Sf. Nicolae.În urma acestei întâmplări, la mănăstirea Gârbovăţ a venit mama sa, iar după unii soţia sa aducând cel mai scump dar al familiei sale, o icoană a Maici Domnului. Aceasta era o sfinţenie a familiei Albaduev ce era păstrată din neam în neam.Această Sfântă icoană era pictată pe pânză şi lipită pe un lemn de tei. Tradiţia ne zice că mănăstirea Gârbovăţului, până în anul 1812, a fost dărâmată şi arsă de trei ori, iar această sfântă icoană totdeauna a fostă găsită după aceste incendii nevătămată în cenuşă, cu faţa în jos. Acest adevăr ne este descoperit şi de această sfântă icoană.Vopseaua de pe sfânta icoană e scoaptă de foc şi sa înegrit, iar faţa şi mâinile Fecioarei şi ale Pruncului Iisus, pe care Maica Domnului îl ţine pe mâna stângă, sunt cu totul curate şi s-au păstrat foarte bine. Lucrarea focului şi puterea lui Dumnezeu, care a scăpat sfânta icoană de trei incendii, lămurit se vede pe mâna stângă a Dumnezeescului Prunc, în care El ţine o hârtie: mânuţa Mântuitorului este neatinsă de para focului, pe când hârtia din mână, până la atât s-a scopt , că-i greu a osebit hârtie, sau a alt ceva, ţine Domnul în mână.

Chiar şi pânza, pe care este zugrăvită această sfântă icoană în multe locuri a fost arsă. Felul cum a fost scăpată această sfântă icoană de cele trei incendii provocate din diferite cauze ne descoperă taina minuni sale. Prin puterea ei sfinţitoare această icoană a Maica Domnului a devenit cinstită în întreaga ţară. Tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, bolnavi şi sănătoşi alergau la această sfântă icoană aducând-ui jertfă de rugăciune şi mulţămire.În urma unor minuni săvârşite, mulţi slujitori şi creştini din Chişinău veneau să se închine acestei sfintei icoane, iar din anul 1859, a fost rânduit ca aceasta să fie adusă la Catedrala din Chişinău, în sărbătoarea Acoperemântului Maicii Domnului, unde stă în timpul iernii în biserica Mitropoliei, iar după sărbătoarea Învierii Domnului era readusă la mănăstirea Gârbovăţ.Chipul acestei sfintei icoane este reprezentată printr-o imagine ce te îndeamnă spre rugăciune, milă şi jertfă. Ea ne redescoperă trăirile şi sentimentele sufleteşti, readucându-ne spre o conştientizare a vieţii şi trăirii noastre sufleteşti. Din păcate icoana originară nu se mai păstrează în ţara noastră, aici păstrându-se numai copiile acestei icoane. În jurul anului 1990, această sfântă icoană se afla în Catedrala din Ismail, dăruită fiind de către mareşalul rus Gheorgii Jucov.Una dintre copiile acestei sfinte icoane se află astăzi în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevski„ din orașul Ungheni, la care creştinii ce păşesc pe pragurile acestei Catedrale se închină. În fiecare zi de miercuri, în faţa acestei sfintei icoane se săvârşeşte acatistul de către preoţii slujitori ai catedralei şi cei veniţi din împrejurimi.

Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț
Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț
Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț
Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț
Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț
Istoria Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăț

Sursa – http://manastireahirbovat.md/istoria-icoanei-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-de-la-manastirea-hirbovat/

Sursa – https://locurisacre.ro/aceasta-este-icoana-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-care-vindeca-boli-grave-dureri-cumplite-in-tot-corpul-si-junghiuri-strasnice-boli-de-dinti-de-inima-de-cap/

Sursa – https://ortodox.it/istoria-icoanei-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-de-la-harbovat/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s